Nyheder

.

NYT FRA GREVE ROKLUB – Maj-2 2023

Broarbejde 1/5-23

En helt fantastisk arbejdsdag med den skrå rampe er til ende. Vi mangler dog lige det sidste, vi løb tør for skruer og et par enkelte brædder, ellers er det på plads.

Vi var i gang fra kl. 11.00 og færdige kl. 18.00. En lang dag i klubbens tjeneste, men det gør jo ikke noget, når Grys datter havde lavet den lækreste gulerodskage og Sanne serverede de lækreste croissanter – og ikke mindst når man var omgivet af dejlige positive og energiske mennesker.

TAK for indsatsen. Tak til Kasper, Gry og Mikkel. Tak til Tina og Magnus. Tak til Flemming og Sanne. Og tak til Bjarne for at styre slagets gang.

Carsten

Åbent hus

Der var tilmeldt 30 interesserede til at få en prøvetur ved vores åbent hus-arrangement. Desværre var vejrguderne ikke med os den dag. Det blæste med hård vind fra øst så det var umuligt at komme på vandet.

Mange af de tilmeldte mødte op alligevel og fik en rundvisning og så vores flotte både. Det var også muligt at få en tur i en romaskine. 12 af de fremmødte lavede aftale om at komme til vores roskole 14/5 og andre fik aftale om at få en prøvetur på en hverdagsaften.

Alt i alt var det trods vejret et fantastisk arrangement som Carsten havde lavet og vi glæder os til at se de mange interesserede i klubben fremover.

Et par dage efter blev broen renset, da det ikke var muligt at komme på vandet.

Roskole

Hvilken herlig dag at have roskole på, blå himmel og næsten ingen vind. 🌞🌞

Velkommen til 8 nye roer der alle kom ud på prøvetur 🚣‍♂️🚣‍♀️.

Kim var også afsted med kajakker.

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen holdt møde 9/5-23 og herfra er der følgende at bemærke:

 • Kajakudvalget

Kim oplyste at der er købt 4 kajakker – alle brugte samt at der foretaget reparation af de kajakker som havde skader. Der resterer 1 kajak som ikke kan benyttes. Der er brugt kr. 28000 og resterer kr. 2000 af den bevilling der var givet. Disse penge forventes at blive brugt til nye pagajer.

Med anskaffelsen af de nye kajakker har vi nu en flåde som er mere bred i forhold til nybegyndere, øvede og brugernes vægt. Det aftales at flytte nogle af de kajakker som ikke bliver brugt så meget ud på de ledige pladser i kajakhotellet, så det bliver lettere at komme til bådene.

Der er 5 medlemmer som skal på instruktørkursus i kajak 3-4/6. Kurset foregår i roklubben. Det skulle gerne betyde at vi efterfølgende kan få en mere effektiv og mindre sårbar instruktion på området.

Det blev aftalt at de nye kajakker skal navngives i forbindelse med grillfesten 5/8. Vi fortsætter med at bruge navne fra den nordiske mytologi.

 • Reparation af rampe

Den skrå rampe er næsten færdig med at få nye brædder. Der er samtidig foretaget reparation på de bærende limtræsdragere, som havde råd i enderne pga. de har være dækket af jord gennem længere tid. De vil blive malet og evt. beskyttet på anden måde så det ikke sker igen. Flot arbejde og tak til Bjarne for de mange brædder og planlægningen af det hele.

Det blev foreslået at vi sætter en kæde op for enden af den skrå rampe for at forebygge at den bliver ødelagt igen af en truck eller lign. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke må køre biler på rampen. Kæden kan tages ned når vi skal have både i vandet. Keld og Allan overtager denne opgave.

Vores redningsveste til såvel inrigger som kajak skal tjekkes om de er sikre. De oppustelige redningsveste med vejning af gaspatronen samt om vesten kan holde luft. Det skal registreres og være synligt for alle. Fremover skal det være noget som bliver ordnet inden rosæsonen starter.

 • Forslag til oprettelse af udvalgsstruktur

Bestyrelsen vil gerne informere jer om vores arbejde med at etablere en udvalgsstruktur her i vores dejlige roklub. Derfor kan I her se de udvalg, som vi senere på året – det bliver nok primo september, indkalder til et medlemsmøde omkring.

 • Udvalg for uddannelse og turaktiviteter
 • Materiale og husudvalg
 • Udvalg for sociale aktiviteter og sponsorer
 • Udvalg for digitalisering
 • Udvalg for vinteraktiviteter

Hensigten med en sådan formelt beskrevet udvalgsstruktur er at synliggøre og skabe større transparens om de arbejdsopgaver, som i dag løses af desværre for få hænder og dermed inspirere til, at måske netop du kan se dig selv som deltager i et eller flere af udvalgene.

Jo flere der deltager i klubarbejdet, jo mindre bliver det hele afhængig at enkeltpersoners indsats – dette vil gøre klubben mere robust over tid – det har vi brug for.

Så brug noget tid på at kigge de enkelte udvalgsbeskrivelser igennem og overvej, om det er noget for dig. Hvis du inden medlemsmødet i efteråret kommer frem til, at du gerne vil deltage i et eller flere af udvalgene, så skriv dit navn på det eller de udvalg, du kan se dig selv i.

Når der ikke på nuværende tidspunkt er forslag om et ungdomsudvalg skyldes det at vi pt. ikke har så mange unge medlemmer, men hvis der er nogle som har mod på at arbejde indenfor dette felt er det også en mulighed som kan drøftes på medlemsmødet.

Se nærmere på de forskellige udvalg når materialet kommer op på opslagstavlen i klubhuset og lad os få en snak om tingene hen over sommeren.

 Spørg ikke hvad Greve Roklub kan gøre for dig, spørg hvad du kan

gøre for Greve Roklub

 Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det meste

 • Renovation af køkken

Der er stillet forslag om at vi får renoveret vores køkken. Vi har spurgt Flemming Q om han kan og vil tegne et forslag og angive pris herfor, hvilket han har sagt ja til. Herefter vil vi tage stilling til det videre forløb.

 • Repræsentation i Friluftsrådet

Curt er kontaktperson i det lokale Fritidsråd og stiller sig til rådighed til også at repræsentere Greve Roklub. Bestyrelsen har besluttet at tage imod tilbuddet.

 • Forbedring af bådebro

Der er kommet et forslag/ønske fra nogle vinterbadere om at forbedre vores bådebro i stil med den bro som er opført ved Solrød Strand, så den er mere anvendelig for dem også om vinteren.

Det er besluttet, at der kan arbejdes videre med projektet, uden at vi på forhånd har givet tilsagn til at der skal foretages ændringer. Det er væsentligt for roklubben, at vi fortsat har fuld råderet og adgang til broen når vi skal i og op af vandet med vores både. Samtidig bemærkes det at der kan være tvivl om en bro magen til den i Solrød kan klare isvinter og kraftig sø.

Bestyrelsen mødes igen tirsdag 15/8-23 kl. 19 i klubhuset.

Fællesspisning og pointkaproning 24/5-23

Det første løb til pointkaproning kunne desværre ikke gennemføres, da vejret og bølgerne ikke var med os.

Heldigvis ser det ud til at vi i den kommende tid får bedre roforhold så der er håb for at vi så 24/5-23 kan få afviklet det første løb.

Bagefter er der jo fællesspisning og her vil Kirsten lave Coq au Vin til os. Så der er noget at se frem til. Hold dig ikke tilbage, men tilmeld dig både til pointkaproning og fællesspisning allerede nu på holdsport.

Jens Revall

.

NYT FRA GREVE ROKLUB – Maj 2023

Åbent hus lørdag 6/5-2023 kl. 10-14

Vi holder åbent hus primært for de som er interesserede i at ro inrigger og håber at der vil komme mange nysgerrige til klubben for at få en prøvetur. Kom ned og vær med til at skabe et godt og hyggeligt miljø og giv de som møder op et positivt indtryk af vores dejlige forhold og aktiviteter.

Du er selvfølgelig også mere end velkommen til at fortælle venner og bekendte om klubben og at de kan komme og få en prøvetur.

Roskole søndag 14/5-23

Roskolen er planlagt til at finde sted allerede ugen efter åbent hus, så de som forhåbentlig er interesserede i at komme på vandet kan komme i gang så hurtigt som muligt. Her vil det være muligt at lære det mest elementære så man kan begå sig i en båd. Hvis der blandt nuværende medlemmer er nogle som vil prøve kræfterne så kontakt Carsten og lav aftale om at deltage.

Vintergrandprix resultat

Dette års vintergrandprix er afsluttet og GR har deltaget med fire hold. Vores damehold 35+ sluttede som nr. 1 med i alt 496,71 point ca. 6 point mere end nr. 2. Der var i alt 9 hold i denne gruppe. De to mix-hold 35+ blev henholdsvis nr. 4 og 5 ud af 12 deltagende hold. Her vandt Ishøj Roklub. Det sidste hold 70+ mix hold blev placeret som nr. 6 ud af syv hold.

Det er samlet set en flot præstation og det er dejligt at der kan være lidt konkurrence på landsplan samtidig med at vores medlemmer får en god motion og holder sig i form henover vinteren. Hvis du vil se mere detaljeret om holdenes resultater kan de findes på 8gp.dk.

Sommerfest 3/6-23?

Det er planlagt at vi skal have en sommerfest 3/6-23 og festudvalget har brug for nogle flere til at være med til at tilrettelægge det. Er det noget for dig så kontakt Curt Gyde Sørensen på tlf. 20142145

Tillykke til nye styrmænd og instruktør

Her i foråret har Carsten Lemann Bunch og Anne Mette Ojeda været på langtursstyrmands kursus. Det betyder at vi nu er flere som kan påtage sig styrmandsansvaret når vi skal udenfor vores eget rofarvand.

Desuden har Line Jepsen været på klubtræner kursus (instruktør) og fået genopfrisket sin lærdom fra sin tid som ungt medlem i GR. Line er således klar til at tage imod de mange nye som skal lære at ro.

Tillykke til Jer alle. Det er dejligt at der er nogen som er parat til at være med til at få det hele til at hænge sammen.

Pointkaproning 10/5-23 kl. 17

Vi skal også i 2023 have lidt konkurrence på vandet og derfor starter vi på pointkaproningen 10/5. Det bliver afviklet de dage hvor der også er klubaften med fællesspisning og alle dage er skrevet ind i kalenderen på Holdsport. I maj måned er det 10/5 og 24/5.

Der er løb for både kajak og inrigger og det foregår ligesom sidste år med at der trækkes lod om hvilken båd der skal roes i og hvem der skal ro sammen i inrigger. Distancen kan være forskellig, men ofte med start fra roklubben og ud til den gule markering ved Granhaugen, men kan også være længere.

Alle deltagere får 1 point for at være med og vinderne får derudover 3 point, nr. 2 får 2 point og nr. 3 får 1 point.

Den roer som får flest point i henholdsvis kajak og inrigger når alle løb er afviklet bliver individuel klubmester.

Når strabadserne er overstået er der fælles hygge og dejlig mad.

Nyt fra kajakudvalget

Sæsonen står for døren. Lørdag d. 22. april mødtes 9 kajakroere og vaskede og klargjorde alle vores kajakker. Tusind tak for indsatsen til de fremmødte.

Kajaksæsonen starter 1. maj.

Torsdage I maj er der kajakundervisning for de som startede sidste år og lige mangler det sidste for at blive frigivet til K1. Vi regner med at alle kan frigives senest 1. juni 

Mandag aften og lørdag morgen er der fællesroning, for de som er frigivet til K1 og K2 niveau. Hvis man er frigivet (K1/K2) og har lyst til at ro på andre tidspunkter har vi oprettet en Messenger gruppe, hvor man kan spørge om andre vil med ud at ro. Hvis man ønsker at være med I denne gruppe, kan man skrive en besked til Katja Åkermark på Messenger.

Hver anden onsdag med start 10/5-23 er der pointkaproning, hvor alle som er frigivet kan deltage.

Første weekend i juni afholder vi sammen med DKF et kajak-instruktørkursus hvor 4 medlemmer deltager. Vi glæder os, og håber at de nye hjælpe-instruktører kan assistere Kim og være med til at sætte kajakaktiviteter i gang.

Greve Roklub er nu blevet optaget som medlem af DKF.

Sommer yoga starter 3/5-23 kl. 17.30

Maria er klar til at tage imod de medlemmer som gerne vil fortsætte med yoga og mobilitetstræning hen over sommeren fra onsdag 3/5. Der vil være yoga hver anden onsdag modsat de onsdage hvor der er klubaften med fællesspisning. Tilmeld dig på holdsport.

Sved på panden

Marias tilbud om at give de medlemmer der gerne vil have noget ekstra træning og sved på panden står stadig ved magt. Hvis du vil prøve at få intensiv træning og samtidig få pudset din roteknik af så kontakt Maria på tlf. 30935004 og lave nærmere aftale herom.

Klubaften med fællesspisning 10/5 og 24/5-23 kl. 19

Næste klubaften med fællesspisning bliver 10/5. Vi starter med at ro kl. 17 og spiser den dejlige mad som vores dygtige kokke laver til os. Tilmelding er som sædvanlig på holdsport.

Jens Revall

FLERE PÅ VANDET

Greve Roklub holder åbent hus lørdag 6/5-23 kl. 10 – 14 under mottoet FLERE PÅ VANDET. Det er et projekt som vi kørt igennem en periode med det formål at gøre opmærksom på de mange glæder og naturoplevelser der er når man tager ud på vandet i en robåd eller kajak. Alt sammen kombineret med mulighed for at få sved på panden og alsidig motion.

Roklubben har i sit jubilæumsår 2022 været så privilegeret at modtage donationer fra Nordeafonden med kr. 50.000, fra Sparnordfonden med kr. 50.000 og Friluftsrådet med kr. 30.000. Det har, sammen med gaver i forbindelse med jubilæet og egne midler, gjort det muligt at kunne bestille en helt ny to-årers inrigger som bliver leveret i starten af 2024. Det betyder at der er plads til at endnu flere kan komme på vandet samtidig. Desuden har vi i år fået en donation fra DIF/DGI’s puljemidler på kr. 15.000 som skal bruges til at anskaffe nye kajakker.

Vi er meget taknemmelige over den støtte vi modtager for det gør det muligt for os at kunne have et varieret tilbud til alle som gerne vil prøve kræfter med det våde element.

I forbindelse med det åbne hus står klubbens dygtige instruktører klar til at tage alle interesserede med ud på en prøvetur, men pas på det er stærkt vanedannende. Derfor kan alle som for lyst til mere allerede ugen efter komme på roskole og lære alle finesserne ved rosporten.

Vi ror både morgen, formiddag og aften i ugens løb og det er altid muligt at komme ud, hvis vejret tillader det.

Vi ses på vandet i Greve Roklub – Mosede Havn.

RO MOTION ER GO’ MOTION.

Jens Revall

.

.

NYT FRA GREVE ROKLUB – April 2023

Standerhejsning 25/3-23

Der var samlet lidt mere end 40 medlemmer til årets standerhejsning. Først en lille tale, derefter sørgede Josef for at standeren kom standsmæssigt op. Derefter blev der råbt højt hurra for Greve Roklub, som kunne starte sin rosæson nr. 52. Det hele skete selvfølgelig under et flagrende Dannebrog.

Bagefter var der pølser på grillen og rosnak i klubhuset.

Opsætning af bådebro og meget mere

Inden standeren kunne hejses og rosæsonen sættes i gang var der mødt mere end 20 medlemmer op 18/3 for at gøre bådebroen klar til brug. Det var en fornøjelse at se så mange flittige medlemmer møde frem. Desuden blev Krogård lakeret første gang og Stine monterede flotte hylder i omklædningsrummene, så nu er der plads til flere kurve. Hylderne er sponsoreret af hendes arbejde.

Der blev også gjort rent og Ingrid lavede en dejlig suppe vi kunne varme os på.

Tusind tak for indsatsen det er det som gør roklubben til noget særligt.

Start på rosæsonen! – ny bådplads og rampe

Når vejret ikke er til årets første rotur, så må kræfterne bruges på noget andet. Derfor er aftenen i stedet brugt på at hente træ, så vi kan lave hullet i den skrå rampe. Ambitionen er at udskifte hele rampen og understøtte de bærende bjælker bedre.

Bjarne og Carsten får på et tidspunkt brug for to par ekstra hænder. Datoen for arbejdet er ikke helt på plads endnu, men det vil blive meldt ud.

Carsten havde søgt Jem og Fix om støtte til at få skiftet brædderne på bådpladsen og rampen, da de efterhånden er meget slidte. Desværre var vi ikke heldige, men til gengæld har Bjarne skilt en træterrasse ad og doneret brædderne til roklubben. Vi takker mange gange og glæder os til at få noget mere sikkert at færdes på. Samtidig får vi lavet det hul som en truck fra fiskeforretningen lavede sidste år. De betaler for den del af udgiften det stykke dækker.

Forhåbentlig bliver vejret bedre i den kommende tid så vi også kan få noget aktivitet på vandet.

Åbent hus 6/5-2023

Vi holder åbent hus primært for de som er interesserede i at ro inrigger og håber at der vil komme mange nysgerrige til klubben for at få en prøvetur. Kom ned og vær med til at skabe et godt og hyggeligt miljø og giv de som møder op et positivt indtryk af vores dejlige forhold og aktiviteter.

Du er selvfølgelig også mere end velkommen til at fortælle venner og bekendte om klubben og at de kan komme og få en prøvetur.

Klubaften med fællesspisning 12/4 og 26/4-23 kl. 19

Næste klubaften med fællesspisning bliver 12/4-23 og disse arrangementer vil fortsætte hver anden uge resten af sæsonen med undtagelse af juli måned. Fra 10/5 vil der også være pointkaproning, så vi kan hygge os med at dyste om hvem der skal være årets individuelle klubmester i henholdsvis inrigger og kajak.

Vi starter med at ro kl. 17 og spiser den dejlige mad som vores dygtige kokke laver til os. Tilmelding er som sædvanlig på holdsport.

Klargøring af kajakker 22/4-2023

Kajakroningen kommer først rigtig i gang til maj og forinden skal vores kajakker gennemgås for eventuelle skader mv. Derfor har kajakudvalget indkaldt til klargøring af bådene 22/4-23 kl. 9. Tilmeld dig på holdsport og mød op og vær med til at vedligeholde vores dejlige både.

Kajakudvalget er i øvrigt i fuld gang med at indkøbe flere gode kajakker, som vi kan få glæde af i løbet af sæsonen.

Whiteboard

Er vi så heldige at der blandt klubbens medlemmer findes en som har kendskab til om der findes et whiteboard som ikke bliver benyttet som vi kan erhverve til en fordelagtig pris?

Vi kunne nemlig godt bruge et whiteboard i en god størrelse som er flytbart til vores medlemsmøder og undervisning og andet til at tegne og fortælle på.

Hvis du har kendskab til om der tilfældigvis står et whiteboard der ikke bruges så er vi meget interesseret i at overtage det.

Historier til nyhedsbrevet

Hvis du har en god oplevelse eller andet som du gerne vil dele med klubbens medlemmer så er du mere end velkommen til at sende den til Jens, gerne med billeder. Det behøver ikke at være lange indlæg, det kan også være en morsom ting som skete eller andet som kan komme med i nyhedsbrevet.

Jens Revall

.

NYT FRA GREVE ROKLUB – Marts 2023 nr. 2

Generalforsamling i Greve Roklub og Roklubbens Venner

På en solbeskinnet lørdag blev roklubbens ordinære generalforsamling afholdt med stort og aktivt fremmøde.

Referat fra både roklubbens og vennernes generalforsamling vedlægges dette nyhedsbrev til orientering.

Her kan du læse at de fremsatte forslag om ændring af vedtægter og indmeldelse i Dansk Kano- og Kajakforbund blev vedtaget. Sussie Munch blev valgt som ny sekretær og Jens Revall fortsatte som formand i endnu en periode da der ikke var nogen som meldte sig som kandidater. Men her blev det understreget at der i den periode skal arbejdes for at finde en som vil overtage formandsposten om 2 – gerne 1 år. Desuden blev Allan og Kim genvalgt til bestyrelsen.

Du vil også kunne læse at Curt Gyde Sørensen blev valgt som formand for festudvalget, så hvis du gerne vil være med til at arrangere fester så kontakt Curt på tlf. 20 14 21 45 og meld dig til. Der er jo lagt nogle fester ind i aktivitetsplanen som der kan planlægges ud fra.

Støtte fra DIF/DGI

Vi har netop fået meddelelse om at vi har fået bevilget kr. 15000 fra puljemidlerne (penge som kommer fra overskud fra Danske Spil). Vi havde søgt kr. 30000, men denne gang fik vi kun halvdelen. Det er stadig flot og dejligt med denne støtte, så nu kan Kajakudvalget for alvor gå i gang med at købe nogle gode kajakker til klubben.

Fællesspisning og klubaften onsdag 15/3-23 kl. 19

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig til fællesspisning på onsdag, så kan det nås endnu. Enrique laver dejlig chili con carne til os. Sidste frist for tilmelding er 13/13 kl. 23.55 på holdsport. Hvis du ikke når det inden da og gerne vil med, så kontakt Jens på tlf. 21 55 76 49.

Opsætning af bådebro lørdag 18/3-23 kl. 9

Vi skal til at gøre klar til rosæsonen og det betyder at broen skal have lagt riste på igen. Vi skal også have gjort lidt rent i klubhuset og det hele skulle gerne kunne klares lørdag 18/3 fra kl. 9. Der er allerede tilmeldt en del på Holdsport, men der er plads til flere og jo flere vi er des hurtigere bliver vi færdige.

Der bliver serveret dejlig porre/kartoffelsuppe når arbejdet er afsluttet. Vi ses.

Standerhejsning lørdag 25/3-23 kl. 12.30

Foråret har forhåbentligt bidt sig fast og vinteren er på retur når vi kommer frem til 25/3, så vi kan få sat rosæsonen i gang med dejligt rovejr. Mød op og hvis vejret er til det kan du måske allerede samme dag få en tur på vandet.

Når standeren er kommet til vejrs bliver der serveret grillpølser til de fremmødte. Tilmeld dig hvis du vil have nogle pølser med, så vi kan være sikker på at der nok til alle.

Den første måned er der ikke nogen fælles ture, men der vil allerede fra 27/3 være instruktører og styrmandsvagter kl. 18.30 så alle kan komme på vandet. Morgen- og formiddagsroning begynder også 28/3. Du kan se alle tidspunkterne på Holdsport og tilmelde dig. Husk at det selvfølgelig også er tilladt og muligt at tage en tur på vandet udenfor disse tidspunkter, når blot der kan samles et hold.

Svømning

Vi har adgang til svømmehallen mandag aften kl. 20 – 21 indtil udgangen af april måned. Så du kan stadig nå at få testet dine svømmefærdigheder så du kan færdes på vandet med ro i sindet når rosæsonen begynder.

Åbent hus 6/5-23

Vi holder åbent hus 6/5 for de som er interesseret i at ro inrigger. Der er nemlig altid plads til flere som gerne vil have de fantastiske oplevelser der fås når man er på vandet.

Hvis du har tid og lyst til at være med til at hjælpe og vise klubben frem så kontakt Carsten på tlf.: 40 52 21 26.

Sommer yoga 3/5-23 kl. 17.30 – 18.15

Maria har givet tilsagn om at hun også i år vil lave yoga henover sommeren. Det bliver hver anden onsdag modsat de dage, hvor der er fællesspisning. Det foregår udendørs på forpladsen foran bådehallen. Tilmelding er som sædvanlig på holdsport.

Sved På Panden – SPP

Det bliver nu også muligt at få pulsen op og sved på panden med intensiv ro-træning. Det vil foregå efter aftale med Maria Vraa Schow-Petersen og det er mest sandsynligt at det bliver på weekend formiddage. Alle der har lyst til at være med kan deltage. Det gælder på kajak- og inriggerroere. Selve roningen bliver dog ikke i kajak, men i inrigger eller på anden måde ro-relateret.

Er det noget for dig så ring eller skriv til Maria på tlf.: 30 93 50 04.

Pointkaproning første gang 10/5-23 kl. 17

Vi forsøger igen i år at arrangere pointkaproning i både kajak og inrigger. Det bliver på de onsdage, hvor der er klubaften og fællesspisning. Det nærmere program vil komme i næste nyhedsbrev, men det vil have samme struktur som sidste år, hvor de samlede vindere i hver bådtype bliver kåret som individuelle klubmestre.

Jens Revall

Referat fra ordinære generalforsamling i Greve Roklub 4/3-2023

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Michael Vitell blev foreslået som dirigent og valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægtens §7 stk. 2. Der var fremmødt 26 stemmeberettigede medlemmer og indgivet 10 fuldmagter. Der var således i alt 36 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigenten kunne derfor konstatere at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til behandling af fremsendte forslag til ændring af vedtægterne, idet der kræves 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer tilstede. På dagen har Greve Roklub 85 stemmeberettigede medlemmer. Der skal således være minimum 28 stemmeberettigede medlemmer tilstede, hvilket er overholdt.

Ad pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Jens Revall henviste til den udsendte årsberetning og fremhævede her at i 2022 var klubbens 50-års jubilæum noget som vil blive husket som en fantastisk oplevelse. Vi modtog mange fine gaver og jubilæet gav anledning til støtte fra Nordea Fonden, SparNordfonden og Friluftsrådet så vi nu har kunne bestille en ny 2-årers inrigger fra Agerbirks Bådebyggeri. Båden bliver leveret i januar kvartal 2024, så den er klar til standerhejsningen 2024.

Jens rettede en stor tak til festudvalget som havde stået for arrangementet af både reception og jubilæumsfest.

Rosæsonen 2022 har budt på god aktivitet med mange medlemmer på vandet og med nogle gode fælles oplevelser til følge. Det blev også fremhævet at der nu også er stor aktivitet når rosæsonen er slut. Det er med yoga, rospinning, svømning, vandreture, bådklargøring og klubaftener.

Der blev rettet en tak til Roklubbens Venner for at arrangere klubaftener med fællesspisning og her en særlig tak til Mariann, Kirsten J. og Enrique for den dejlige mad de har lavet til os.

Jens takkede også instruktører og styrmænd for det store arbejde de har udført med at få aktiviteterne til at fungere og lære de mange nye medlemmer rosportens glæder. Den indsats er uvurderlig og drivkraften for klubben.

Endelig takkede Jens for et godt samarbejde i bestyrelsen som har fungeret og været medvirkende til at vi i dag har en roklub i fremdrift.

Der var efterfølgende ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, hvorefter den blev godkendt.

Ad pkt. 3: Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år

Michael H. gennemgik regnskabet og efter nogle afklarende spørgsmål om støtte fra Greveordningen, blev regnskabet godkendt enstemmigt.

Ad pkt. 4: Fremlæggelse af budget (herunder fastsættelse af kontingent)

Det fremlagte budget er baseret på uforandret kontingent nemlig kr. 1500 for senior, kr. 2500 for familie, kr. 800 for unge og kr. 250 for passive.

Budgettet og forslag til kontingent for 2023 blev godkendt enstemmigt.

Ad pkt. 5: Behandling af eventuelt indkomne forslag

Det fremsatte forslag om ændring af §§ 5 og 6 blev godkendt med 36 stemmer for og ingen stemmer imod. Paragrafferne har herefter følgende indhold:

§ 5.   Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 6.   Stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens sekretær og at det pågældende medlem senest på dette tidspunkt har betalt sit kontingent til klubben. Allerede indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om indmeldelse i Dansk Kano og Kajakforbund.

Jens og Kim motiverede bestyrelsens forslag. Formålet er at få bedre adgang til uddannelse af instruktører. Indmeldelsen er kontingentfri for Greve Roklub i 2 år. Ved indmeldelsen skal det sikres at evt. kontingentbetaling kun skal gælde de aktive medlemmer der ror kajak.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 6: Valg til bestyrelsen

Valg af formand for 2 år – Jens Revall modtog ikke genvalg. Der var ingen forslag til ny formand, hvorfor Jens indvilgede i at tage en periode mere. Det blev dog understreget at der i den periode skal findes en afløser evt. allerede med tiltrædelse om et år. Der blev efterlyst interesserede som kunne følge med i arbejdet som formand og Jens blev opfordret til at lave en manual om sine erfaringer med at søge støtte fra fonde mv.

Konklusionen blev at Jens Revall blev valgt som formand for en periode på 2 år.

Valg af sekretær for 2 år – efter en kort redegørelse for hvilke opgaver der er for sekretæren meldte Sussie Munch sig som kandidat. Hun blev valgt med akklamation.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Kim Boyborg og Allan Hummelshøj Pedersen blev begge genvalgt med akklamation.

Ad pkt. 7: Valg af én suppleant for 2 år – vælges i lige år.

Der var intet til dette punkt, da der ikke skal vælges suppleant i 2023.

Ad pkt. 8: Valg af udvalgsformænd efter behov, jf. § 12, stk. 4.

Allan Hummelshøj Pedersen modtog genvalg som formand for hus- og materialeudvalget og Curt Gyde Sørensen blev valgt som formand for Festudvalget.

Det blev tilkendegivet at udvalgene kunne suppleres med flere medlemmer og at interesserede kan tage kontakt til de respektive formænd herom.

Carsten Lemann Bunch efterlyste interesserede til at være med i et uddannelsesudvalg da det er vigtigt for klubben at vi hele tiden har instruktører og styrmænd til rådighed. Anne-Mette Ojeda og Curt Gyde Sørensen meldte sig som interesserede i at være med til denne opgave.

Ad pkt. 9: Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

Mariann Hjertoft blev genvalgt som revisor og Gert Juul blev foreslået og herefter valgt som revisor. Som revisorsuppleant valgtes Lars Clink.

Ad pkt. 10: Eventuelt

Jens efterlyste om der var medlemmer som havde erfaring og interesse i at bistå bestyrelsen med at gøre klubbens hjemmeside mere brugervenlig og interessant. Det er vigtigt at klubbens ansigt udadtil er imødekommende.

Jens takkede Ingrid for 4 års arbejde som sekretær og overrakte 2 fl. vin som tak.

Carsten gjorde endnu en gang opmærksom på vigtigheden af at der blev arbejdet på at finde en kandidat til afløsning af formandsposten og overrakte samtidig en fl. vin og en jubilæumsrotrøje til Jens som tak for at han tager en tørn mere.

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke for god ro og orden.

Jens Revall

Jens Revall                                              Michael Vitell

Formand                                                 Dirigent

Referat fra ordinær generalforsamling i Roklubbens Venner 4/3-2023.

Ad pkt. 1: Valg af dirigent.

Michael Vitell blev foreslået som dirigent og valgt med akklamation. Dirigenten kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Det konstateres at der er 28 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Ad pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Jens kunne berette at der heller ikke 2022 havde været den store aktivitet. Dog havde der været afholdt et vellykket bankospil på Greve Museum, men de havde desværre ikke henvendt sig igen for at få det gentaget i år.

De primære opgaver har været afholdelse af klubaftener med fællesspisning samt bankospil og julehygge. Her takkede Jens Mariann, Kirsten J. og Enrique for deres store arbejde med fremstilling af dejlig mad.

Under debatten blev der efterspurgt om der var flere som var interesserede i at medvirke til madlavningen og Curt Gyde Sørensen meldte sig. Efter generalforsamlingen har Karin Haldrup ligeledes tilkendegivet at hun gerne vil være med og læres op.

Bestyrelsen havde fremlagt forslag om at §8 udgår af vedtægten. Det gør det muligt at alle medlemmer i Vennernes bestyrelse også kan være medlem af Roklubbens bestyrelse. Begrundelsen herfor er at det så er muligt at drift og styring af Roklubbens Venner kan varetages af Greve Roklubs bestyrelse, hvis der ikke findes andre som vil indgå i bestyrelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og beretningen godkendt.

Ad pkt. 3: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Gert gennemgik regnskabet for Roklubbens Venner, Hus- og Bådfonden og Vennernes Fond. Der blev konstateret en slåfejl i netto overskuddet i regnskabet for Roklubbens Venner på kr. 10. Det rigtige beløb var anført under status. Med denne bemærkning blev alle tre regnskaber blev godkendt.

Ad pkt. 4: Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet blev fastsat til at være uforandret til kr. 20 om året for de medlemmer der ikke i forvejen er medlem af Greve Roklub.

Ad pkt. 5: Valg af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Jens Revall blev genvalgt som formand og som erstatning for Gert Juul, der ikke genopstillede som kasserer, blev Michael Halvorsen valgt. Derudover blev Mariann Hjertoft, Annette Knoth og Curt Gyde Sørensen genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Ad pkt. 6: Valg af revisorer

Gert Juul blev valgt som revisor og Erik Vanggaard blev valgt som revisorsuppleant.

Ad pkt. 7: Eventuelt

Kirsten Juelsgaard overrakte en gave ,en salt og peberkværn, til Roklubbens Venner til brug i forbindelse med madlavning til klubaftenerne.

Det blev oplyst at bestyrelsen på sit sidste møde havde besluttet at donere et nyt komfur til roklubben. Jens og Mariann vil sørge for anskaffelsen og vi vil efterfølgende forsøge at sælge det gamle komfur, som stadig er brugbart, men blot for lille til det behov vi har.

Afslutningsvis takkede Jens Gert for 41 års varetagelse af kasserer jobbet for Roklubbens Venner og overrakte som tak 2 fl. vin.

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke for god ro og orden.

Jens Revall

Jens Revall                                              Michael Vitell

Formand                                                 Dirigent