Tur til Maribo m/overnatning – 18. jun. 2021

Ang. Langtur til Mariebo næste weekend. (fre. d18/6)
Planen er at vi mødes i Greve Roklub fredag kl. 18.30, og så går turen afsted i fælleskørsel, til Mariebo Roklub, hvor vi har fået lov at låne både.
Vi kan lige nå at få en kort aftentur, før at vi checker ind for aftenhygge og natten.
Lørdag, tager vi så den længere tur rundt i det smukke øhavet og finder et flot og hyggeligt sted at spise vores frokost.
langturen sigtes på at slutte senest ved en 15 tiden igen. eller hvornår det vil passe bedst.
Plan er at vi overnatter i Mariebo roklubs lokaler.
(Dog har de lige meldt at de faktisk har generalmøde i deres roklub om fredagen, Kim og Jeg er i gang med at finde ud af en anden overnatningsområde, her kommer ny info ASAP.
vores B Plan er at så mødes vi lørdag i Greve Roklub og kører afsted med Mariebo til en endags langtur uden overnatning.
Mere info om dette, senest tirsdag morgen.
man kan stadig nå at tilmelde sig på holdsport.:
https://www.holdsport.dk/activities/10048929

NYT FRA GREVE ROKLUB – JUNI 2021

Stor succes til åbent hus

Det var en fantastisk lørdag med perfekt vejr og stort fremmøde af både nuværende og kommende medlemmer. Borgmester Pernille Beckmann lagde ud med at give den første kajak navnet Njord, som i den nordiske mytologi er gud for søfart, fiskeri og vind. Derefter var det formand for kultur- og fritidsudvalget Anne Marie Lyduch som gav kajak nr. to navnet Ægir, der er havjætte og endelig gav vores egen Mogens Wulff den tredje kajak navnet Mow.

Da det officielle program var overstået var det tid til at komme på vandet og få en prøvetur. Der var 22 som havde meldt sig og det er indtrykket at alle havde en god oplevelse ud af det. Det bevirkede at 18 har meldt sig ind i roklubben og de er nu i gang med at lære at ro kajak og inrigger.

Der skal lyde et varmt velkommen til Greve Roklub. Vi håber at I får lige så meget glæde af rosporten som vi andre har det og at I vil være med til at præge klubben.

Her er nogle billeder som illustrerer forløbet på dagen.

Generalforsamling 26/5-2021

Der var mødt 20 medlemmer til generalforsamlingen i henholdsvis Greve Roklub og Roklubbens Venner. Det var nok til at det var muligt at behandle de fremsatte forslag til vedtægtsændringer, og de blev enstemmigt vedtaget. De nye vedtægter sendes ud sammen med dette nyhedsbrev. Det samme gør referaterne fra begge generalforsamlinger.

Roklubbens Venner var i gavehumør, da det blev oplyst at vi får penge til at købe en ny coastal 2x. Desuden havde vennerne fundet den gamle flidspokal frem og den blev for 2020 givet til Carsten for hans store interesse og arbejde for roklubben.

Aktiviteter i juni måned

Der har allerede været god aktivitet og i takt med at vejret bliver bedre og bedre er der al mulig grund til at fortsætte. I juni er der flere muligheder som du bør skrive ind i kalenderen.

For det første har vi klubaften med fællesspisning onsdag 9/6 og 23/6. Her bliver der lavet dejlig mad og der er tid til en god snak om alt hvad der rør sig i klubben. 23/6 er Skt. Hans aften og her har vi tradition for at ro ud og se på de mange bål fra vandsiden.

Lørdag den 12/6 er der heldagstur til Brøndby Havn. Vi skal udforske vores daglige rofarvand og lørdag 24/6 går turen sydover til Køge Lystbådehavn. Det er muligt at deltage både i inrigger og kajak og vi tager madpakken samt kage til kaffen med og nyder undervejs.

Endelig er der planlagt en weekendtur til Maribo Roklub lørdag/søndag 18 – 19/6. Her skal vi ud og ro på Maribo sø og vi låner både i Maribo. Også her er det muligt at deltage i både inrigger og kajak.

Skal du med så tilmeld dig på holdsport under henholdsvis sociale aktiviteter og inrigger weekend.

Jens Revall

NYT FRA GREVE ROKLUB – MAJ 2021 – 2

NYT FRA GREVE ROKLUB – MAJ 2021 – 2

Åbent hus – 8/5-2021 kl. 10 – 14

Der er stor tilslutning til åbent hus på lørdag. Der er på forhold 22 som har meldt sig til en prøvetur i enten kajak eller inrigger, så vi kan forhåbentlig se frem til at der bliver mange nye ansigter i klubben i løbet af sommeren.

Heldigvis er loftet for forsamlingsforbuddet blevet hævet, så vi må være op til 50 ad gangen udendørs, så det er muligt at få det til at fungere uden de store problemer. Vi skal blot huske at holde afstand mv.

Kom forbi og vær med. Det bliver tørvejr med vestlig vind på lørdag, så alt er perfekt.

Klubaften med fællesspisning 12/5-21 kl. 19

Grænsen for hvor mange vi må være sammen indendørs er også hævet, nu til 25 personer og det betyder at det er muligt at vi atter kan holde klubaften med fællesspisning og første gang bliver på onsdag 12/5.

Kirsten laver dejlig mad til os. Menuen er thai kylling med rød karry, kokosmælk og ris. Tilmeld dig på holdsport. Skal du have en frisk tur på vandet forinden skal du møde kl. 17 og tilmelde dig særskilt hertil også på holdsport.

Roertræf på Mosede Fort 13/5-21

Skal du med på tur Kristi Himmelfartsdag, hvor vi forhåbentlig får besøg af vores naboklubber som kommer roende til Mosede Fortet. Vi mødes i klubben kl. 10 og ror dem i møde og følges med dem til fortet, hvor vi går i land og nyder den medbragte madpakke. Vi regner med at være ved fortet kl. 12. Efter vi har spist og fået kaffe mv. bliver der også tid til lidt leg inden vi ror hjem igen. Meld dig til på holdsport – det er under rubrikken sociale arrangementer.

Generalforsamling 26/5-21 kl. 18.30

Loftet for forsamlinger vil 26/5-21 formentlig være hævet til 50 personer indendørs, hvilket betyder at vi kan gennemføre den ordinære generalforsamling for både roklubben og roklubbens venner.

Det foregår i Greve Borgerhus i GBH salen på 1. sal. Roklubbens Venner serverer sandwich til alle, ligesom der er øl, vand og kaffe/te. Det træder i stedet for den almindelige klubaften med fællesspisning og i dagens anledning

For at være sikker på at der er tilstrækkeligt med mad og drikkevarer bedes I tilmelde Jer på holdsport under rubrikken sociale arrangementer.

Når der er tale om et indendørs arrangement af denne karakter kræves det er deltagerne kan fremvise et coronapas som viser at de enter er færdig vaccineret, har haft covid19 eller har en negativ test som er mindre end 72 timer gammel. Vi kender ikke de konkrete krav for kontrol, men regner med at der vil være tale om stikprøvekontrol. For at gøre tingene nemmere for alle parter vedlægges en tro- og loveerklæring som deltagerne kan udfylde og medbringe, så vi dermed kan dokumentere at tingene er som de skal være, hvis vi bliver kontrolleret af myndighederne.

Inspirationsdag 22/5-21 kl. 10

Endelig husk også at der er inspirationsdag 22/5-21 med Maria Vraa Schouw-Petersen 22/5-21, hvor du kan få input til hvordan vi kan få endnu flere spændende oplevelser på vandet.

Jens Revall

NYT FRA GREVE ROKLUB – MARTS 2021 – 2

Klargøring af bådebro 20/3-21 kl. 9

Vi skal have gjort bådebroen klar til rosæsonen og derfor mødes vi 20/3-21 kl. 9, hvor vi lægger ristene ud igen.

Derfor mød op og vær med til at få det hele klaret. Der serveres grillede pølser med brød når arbejdet er færdiggjort. For at være sikker på at der er nok til alle må du gerne tilmelde dig på Holdsport under sociale aktiviteter.

Standerhejsning 27/3-21 kl. 13

Vi hejser standeren 27/3-21 kl. 13. Hvis du ikke kan være fysisk tilstede er det muligt at deltage virtuelt via Teams. Kontakt Allan hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed.

Efter standerhejsningen serveres der ristede pølser med brød til de fremmødte, selvfølgelig udendørs.

Sæsonplanen for 2021 er ved at være klar og vil blive lagt ind på Holdsport og sat op i kalenderen på hjemmesiden, så du kan se hvornår der sker noget som du gerne vil være med til.

Der bliver som sædvanlig faste rovagter for inriggere mandag, onsdag og torsdag kl. 18.30, hvor der både vil være instruktører og styrmænd tilstede. For kajakker er der instruktion mandag og torsdag kl. 18. Det skal dog bemærkes at for helt nye kajakroere skal vandet helst være over 10 grader varmt, da risikoen for at falde i vandet er stor.

Du kan allerede nu begynde at tilmelde dig på Holdsport. Det gælder også hvis du vil ro morgenroning tirsdag og fredag eller formiddagsroning tirsdag og torsdag.

Kontrol af redningsveste

Vi har foretaget kontrol af vores oppustelige redningsveste og de er alle i orden og klar til brug. Der mangler dog tjek af 3 veste, som vi regner med befinder sig hos nogle af de aktive medlemmer. Hvis du har en vest derhjemme så bedes du veje gaspatronen. Den skal veje 102 gram. Du skal efterfølgende give besked til Allan om resultatet og samtidig oplyse det nummer vesten har.

Fælles vandretur 6/3-21

Vi var 8 friske medlemmer som mødte op til en dejlig vandretur i Hundige Strandpark. Vi gik langs vandet til Arken, hvor der var tilbud om at få en covid19 test, som flere af deltagerne benyttede sig af. Derfra gik vi rundt om indsøen og tilbage mod Greve Marina. På vejen fik vi set trolden som gemmer sig under broen over søen. Vi fik gået i alt 7,3 km i sol og blæst.

Jens Revall

NYT FRA GREVE ROKLUB – FEBRUAR 2021

Fortsat nedlukning af aktiviteter

Som I sikkert allerede har erfaret så har regering og myndigheder forlænget covid-19 restriktionerne frem til og med 28/2-21. Det betyder desværre at vi må vente med at komme i gang med svømning og rospinning og andre aktiviteter igen. Det er ikke rart at skulle melde dette ud, men vi er nødt til at efterleve restriktionerne og så håbe på at det virker så vi i det mindste kan få en normal start på rosæsonen. Det er jo heldigvis således at man ved genåbning af samfundet placerer udendørs aktiviteter som noget af det som kan starte først.

Med andre ord skal vi have tålmodighed en måneds tid endnu så der er ikke svømning og rospinning i februar måned.

Generalforsamling 2021

Vi planlægger at afholde roklubbens ordinære generalforsamling lørdag 6/3-21 kl. 10. Dette er selvfølgelig forudsat at de ovennævnte restriktioner om hvor mange vi være forsamlet lempes. Hvis det ikke sker vil generalforsamlingen blive afholdt lørdag 27/3-21 kl. 10. Det er samme dag vi planlægger at starte rosæsonen med standerhejsning. Det vil så betyde at vi starter dagen med generalforsamling og slutter af med at hejse standeren.

Dagsorden, årsberetning og regnskab sendes ud inden 13/2-21, men sæt allerede nu kryds i kalenderen så I kan være med.

Vi har i bestyrelsen besluttet at det er muligt deltage i generalforsamlingen virtuelt, hvis man pga. smitterisiko ikke ønsker at være fysisk tilstede. De som måtte have dette ønske skal kontakte Allan og aftale det tekniske i den anledning.

Ro reglementer

Bestyrelsen har gennemgået vores reglementer og der er foretaget nogle opdateringer og praktiske rettelser. Når redigeringen er færdig vil alle reglementer blive sendt ud til medlemmerne og desuden lagt op på hjemmesiden.

Fælles langtur 2021

Der er også ved at blive lavet en spændende aktivitetsplan for den kommende rosæson. Den bliver også lagt ud når den er færdig, men allerede nu vil vi gøre lidt reklame for DFfR’s fælles langtur som i år foregår på Silkeborgsøerne og Gudenåen. Der er tale om to ture fra torsdag den 17. juni sidst på eftermiddagen til mandag morgen den 21. juni (3 dages roning) og fra mandag den 21. juni sidst på eftermiddagen til fredag morgen den 25. juni (3 dages roning). Er du interesseret kan du læse mere om det på roning.dk under rubrikken kerneydelser – DFfR ferielangture.

Jens Revall

Ophævelse af anbefaling mod at bruge Tryg Fondens Gule redningsvest

Ophævelse af anbefaling mod at bruge Tryg Fondens Gule redningsvest type ”Baltic Compact” 100 N med manuel udløser UML Prosensor Mk 2.

Kære alle!

I fortsættelse af sekretariatets mail dateret den 4. september kan Sikkerhedsudvalget nu oplyse som følger:

Sammen med fabrikant og importør har Sikkerhedsudvalget været gennem en særdeles omfattende serie af tests på veste. Dette såvel af fabriksnye som brugte veste fra flere klubber, herunder afprøvninger i vand. Vi har ikke kunnet finde systemfejl på udløsermekanismen. En udløser som i øvrigt anvendes på verdensplan i et stort antal.

Vi har derimod indikationer på, at det måske kniber lidt med at give udløsermekanismen et tilstrækkeligt hårdt greb og ryk lidt efter person og udformning af håndgreb.
Vi har derfor konkluderet, at vi for at bevare tilliden/genoprette tilliden til, at vesten fungerer, skal gøre noget for af få brugerne til at kende vesten og brugen i alle faser. Herunder også at få afprøvet udløsersystem på land og i vand.

Det er derfor aftalt, at fabrikanten uden beregning leverer et antal CO2 patroner direkte til en kontaktperson hos alle modtagere af Tryg Fonden’s 100 N veste.
For at sikre en bred viden om vesten og dens funktioner fremstiller fabrikanten ligeledes instruktionsvideo og andre relevante dokumenter på dansk, som udsendes snarest.

Sikkerhedsudvalget skal sluttelig opfordre alle klubber til snarest at demonstrere og prøve veste under realistiske forhold for brugerne.

Sikkerhedsudvalget hører gerne om jeres erfaringer med dette, og så må vi se, hvilken læring vi har fået!
Jørgen Grastrup-Hansen
Formand for Sikkerhedsudvalget

Sådan gør vi i Greve Roklub.

Jeg vil til næste fællesmøde i roklubben demonstrerer brugen af vesten, og man kan ved lejligheden også selv få lov at udløse denne vest.
Her vil jeg også gennemgå hvad man skal være opmærksom på og hvordan man selv kan pakke vesten igen efter udløsning.

Allan D.H. Pedersen.
tlf. 31133198

Klubaften med fællesspisning – medlemsmøde og banko 11/11-20 kl 18 i Greve Borgerhus AFLYST PGA COVID19 FORBUD

Vi har klubaften med fællesspisning og bagefter her vi det årlige bankospil med flotte præmier. Vi har fået lokaler i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve. Her kan vi være 28 personer og der er helt sikkert noget varmere end i bådehallen, hvis vi skulle holde klubaften der med så mange deltagere.
Inden vi spiser har vi et medlemsmøde, hvor vi skal samle op på erfaringer vi har gjort os i den netop afsluttede rosæson, samt skue fremad og få input til hvad der skal ske fremover.
Tilmelding på holdsport under sociale aktiviteter senest 9/11-20.
Jens Revall

Standerstrygning 24/10-20 kl. 11.30

Vi skal afslutte en dejlig rosæson og gøre klar til vinteren.
Vi mødes kl. 9 i klubben til morgenbrød og går bagefter i gang med at tage broen op og rengøre huset.
Kl. 11.30 stryges standeren og bagefter serveres der dejlig suppe til alle fremmødte. Tilmelding på holdsport under sociale aktiviteter.

Klubaften med fællesspisning – 21/10-20 kl 19

Den sidste klubaften med fællesspisning inden standerstrygningen, hvor der serveres lækker mad tilberedt af Roklubbens Venner. Der er god mulighed for at samle appetit ved en rotur forinden. De som vil ro mødes kl. 17.
Tilmelding til spisning på holdsport under sociale aktiviteter senest 19/10-20 .
Jens Revall